Verantwoording

Fiscaalnummer
008910182

Per sectie wordt aandacht besteed aan doelstellingen en taken, de huidige situatie, knelpunten, jaarplanning, begroting en betrokken personen. De bijlagen zijn per sectie apart bijgevoegd.

Beloningsbeleid

Bestuur
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door de stichting worden vergoed.

Directie
Sinds 1 februari 2020 is Henny van Straaten op basis van een jaarcontract als directeur aangesteld. Zijn contract is per 1 februari 2021 met een jaar verlengd.

Personeel
De Dierenambulance Nijmegen e.o. heeft op dit moment zeven betaalde medewerkers in dienst, samen 3,4 FTE.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022