Steun de DAN

Steun de DAN | Dierenambulance Nijmegen e.o.

Hoe helpt U de DAN?

Als donateur

Voor minimaal € 24,00 per jaar of € 2,00 euro per maand bent u donateur en steunt daarmee de hulp aan dieren van de DAN. Onze donateurs krijgen korting op de particuliere ritprijs.

Aanmelden als donateur kan telefonisch, schriftelijk, via onze speciale antwoordkaartjes of door het storten van uw donatie op banknummer NL 65 RABO 0119 4000 65 t.n.v. Stichting Dierenambulance Nijmegen onder vermelding van ‘nieuwe donateur’, adres en telefoonnummer. Na betaling ontvangt u uw donateur kaart.

Aanmelden via e-mail kan ook! Stuur een email naar iksteun@dierenambulancenijmegen.nl met als onderwerp ‘nieuwe donateur’, en vermeld in het bericht uw naam, adres, postcode en woonplaats. Na betaling ontvangt u uw donateur kaart.

Als collectant

Elk jaar collecteert de DAN in Nijmegen en omliggende gemeenten. De opbrengst is voor de DAN een onmisbaar deel van de totale begroting. Omdat er altijd te weinig collectanten zijn om iedereen te bereiken die geven wil, kunnen we altijd mensen gebruiken. Dus wilt u helpen, aarzel dan niet en bel ons. Alle hulp, al is het maar een dagdeel, wordt enorm gewaardeerd.

Met een gift

Elke gift is van harte welkom. Hiermee kunnen vaak zaken gefinancierd worden, die anders moeten blijven liggen.

Een algemene gift voor de DAN kunt u storten op gironummer NL 67 INGB 0000259550 of banknummer NL 65 RABO 0119 400065 (Rabobank), onder vermelding van ‘gift’. In alle gevallen kunt u uw gift overmaken t.n.v. ‘Stichting Dierenambulance’ te Nijmegen.

Met een legaat of erfenis

De Dierenambulance Nijmegen is bij de belastingdienst te ‘s Hertogenbosch (tel. 0800-0543) geregistreerd als artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 3858. Dit houdt in dat bij donaties, erfenissen en legaten de DAN geen successierechten dient af te dragen.

Door het plaatsen van een spaarpotje

In veel winkels in en om Nijmegen staat al een spaarpotje voor de DAN op de toonbank. Ook kunt u als bedrijf of vereniging geld inzamelen door een spaarpotje te plaatsen. Een telefoontje is voldoende.

Als bedrijf

Bedrijven kunnen de DAN op verschillende manieren ondersteunen: met een gift, met korting op producten of d.m.v. sponsoring. Als tegenprestatie zijn er verschillende vormen van publiciteit mogelijk. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.

Als vrijwilliger

 

Schuiven naar boven