De Dierenambulance Nijmegen streeft naar een bereikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen per week op ons alarmnummer 024-3550222

Echter kunnen we dit door vrijwilligerstekort niet garanderen. Mochten we niet bereikbaar zijn en u heeft een spoedgeval van uw eigen huisdier bel dan met uw eigen dierenarts.

Uilskuikens op de stoep, een ree vast in een hek, een egel in de vijver, een vleermuis achter de gordijnen, een aangereden hond…  gemiddeld 50 tot 70 maal per etmaal wordt de Dierenambulance benaderd voor dieren die hulp nodig hebben.

Het gaat vrijwel altijd om problemen, waar mensen op de een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, zoals verkeer, zwerfafval, milieuaantasting etc.

Dierenleed laat vrijwel niemand onberoerd, dus ieder dier moet geholpen worden. Dit is tegenwoordig, sinds september 1996 zelfs verplicht. Artikel 36 van de Gezondheids – en Welzijnswet voor dieren bepaalt dat ‘iedereen verplicht is een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen’.

Maar hoe help je een aangereden, agressief blazende kater, die zich onder de struiken verborgen heeft? Of een jonge reiger, die je midden op straat tegen komt. Wat moet je met een per ongeluk verstoord nest jonge egels, een jong vogeltje, een verlamde Sint Bernhard op tienhoog, een zwaan in de middenberm van de snelweg of een ekster in de open haard?

Vrijwel iedereen weet in dit soort gevallen de Dierenambulance te vinden. Vaak is een telefonisch advies voldoende om in te schatten wat de beste aanpak is. Soms kan een probleem worden doorgespeeld aan een gespecialiseerde instantie, een dierenarts of een boswachter. Als er echter meteen geholpen moet worden, staan zo’n 60 medewerkers 24 uur per dag klaar. Met de hulp van drie volledig uitgeruste ambulances, een rubberboot, een paardentrailer, een basispost en diverse opvangfaciliteiten (o.a. een vogelasiel en een opvang voor kleine zoogdieren) kan er snel en doeltreffend geholpen worden.

Het gaat vrijwel altijd om problemen, waar mensen op de een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, zoals verkeer, zwerfafval, milieuaantasting etc.

Dierenleed laat vrijwel niemand onberoerd, dus ieder dier moet geholpen worden. Dit is tegenwoordig, sinds september 1996 zelfs verplicht. Artikel 36 van de Gezondheids – en Welzijnswet voor dieren bepaalt dat ‘iedereen verplicht is een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen’.

Stichting Dierenambulance Nijmegen en omgeving (DAN)

In 1985 is de DAN opgericht. Het werkgebied van de DAN omvat globaal het ‘Land van Maas en Waal’ vanaf Druten (onder Beneden Leeuwen) tot aan de Duitse grens en het ‘Rijk van Nijmegen’ met Gennep als ondergrens.

Jaarlijks wordt de DAN 50.000 keer gebeld voor hulp aan dieren. Naast telefonische hulp wordt er ieder jaar ruim 7000 maal uitgerukt voor daadwerkelijke hulp aan dieren. Zowel in het wild levende dieren, zoals egels, konijnen, reeën, eenden, meeuwen, merels en zwanen als allerlei huisdieren worden geholpen.

Huisdieren
Ongeveer de helft van de activiteiten van de DAN heeft betrekking op huisdieren, zoals hulpverlening bij ongevallen, vervoer naar een dierenarts, hulp aan dieren in nood, vervoeren van zwerfdieren, achterhalen van de eigenaar van zwerfdieren, herplaatsen van zwerfdieren (alle dieren met eigenaar, behalve honden en katten), nazorg bij overleden huisdieren (bemiddelen bij crematie of begraven, afvoeren van overleden dieren) (zie ook onder activiteiten DAN).

Inheemse dieren
De andere helft betreft inheemse dieren: verkeersslachtoffers, olieslachtoffers, draadslachtoffers, raamslachtoffers, voor veel dieren is het leven in en om de stad geen lolletje. De ruimte voor in het wild levende dieren wordt steeds kleiner, steden en dorpen breiden uit, natuurgebiedjes worden opgeofferd. Veel dieren wijken daarom noodgedwongen uit naar de stad. Honderd jaar geleden was de merel een schuwe bosvogel, nu ziet u hem in alle tuinen.

Onze menselijke omgeving zit voor dit soort dieren vol ‘onnatuurlijke’ gevaren, denk maar aan verkeer, allerlei obstakels, zwerfvuil waarin ze verstrikt raken, milieuvervuiling, aantasting van leefgebieden enz. We worden dus regelmatig geconfronteerd met de slachtoffers van onze menselijke samenleving; dierenleed laat slechts weinigen onberoerd, zodat de Dierenambulance Nijmegen (DAN) dag en nacht benaderd wordt om deze dieren te helpen. Soms kunnen dieren ter plaatse geholpen worden (Bijvoorbeeld het bevrijden van een verstrikte reiger). Zijn de verwondingen zo zwaar dat herstel uitgesloten is, dan wordt zo’n dier door de dierenarts geëuthanaseerd. Vaak echter is een dier uitgeput door voedselgebrek, is ziek of minder zwaar gewond. Als zo’n dier een reële kans heeft op herstel en daarna weer volwaardig kan functioneren in de natuur, probeert de DAN het dier die kans te geven. 

Opvang

Voor het verzorgen van hulpbehoevende vogels en kleine zoogdieren heeft de DAN een gespecialiseerd vogelasiel en een opvang kleine zoogdieren. Voor de opvang van deze dieren heeft de DAN een vergunning van het Ministerie van EL&I. Uitgangspunt bij de opvang van in het wild levende dieren is, dat het dier zo kort mogelijk uit zijn natuurlijke omgeving onttrokken wordt, en zo snel mogelijk na herstel teruggeplaatst wordt op de vindplaats (of een alternatief geschikt biotoop).

Naast hulpbehoevende dieren uit de natuur vangt de DAN ook zwerfdieren op, met name konijnen, cavia’s, hamsters e.d. De DAN probeert ook deze dieren een tweede kans te geven door een nieuw baasje voor ze te zoeken. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan voorlichting en educatie (zie ook activiteiten (DAN).