Over ons

Naam
Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen en omstreken (DAN)

Oprichting
De Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) is eind 1985 tot stand gekomen vanuit een particulier initiatief en is opgericht als een ideële organisatie zonder winstoogmerk. De DAN is georganiseerd binnen het juridisch verband van een stichting. Als voorbeeld voor de DAN dienden de dierenambulance in Eindhoven en de dierenambulances in de Verenigde Staten; de oprichters hadden geconstateerd dat bepaalde diersoorten tussen wal en schip vielen voor wat betreft de hulpverlening. Dit was de reden om een dierenambulance in Nijmegen te beginnen.

Mission statement
Op basis van ideële en maatschappelijke motieven biedt de DAN hulp aan alle in nood verkerende dieren, in welke situatie dan ook. Tevens creëert zij voor mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Mens én dier staan centraal binnen de DAN.
De DAN is een organisatie die autonoom is en te allen tijde wil blijven, om slagvaardig te zijn in een turbulente omgeving, waardoor ze niet afhankelijk wordt van deze omgeving. Wel staat samenwerking met andere organisaties en instanties hoog in haar vaandel.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de DAN betreft het vervoeren en tijdelijk verzorgen van zieke dieren en zwerfdieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van haar doelstelling verzorgt de DAN activiteiten.
Zie de pagina Wat doen wij?

Netwerken in de maatschappelijke omgeving
De DAN heeft in haar werkgebied een spilfunctie in het dierwelzijnsbeleid. Dat betekent, dat de organisatie niet alleen nauw samenwerkt met Gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, de dierenartsen, dierentehuis de Mère te Balgoij, landelijke opsporingsdienst vermiste en gevonden huisdieren stichting Amivedi, landelijke inspectiedienst, de NVWA, huisdierencrematorium Amadeus, staatsbosbeheer, jachtopzichters, diverse opvangadressen, maar ook met de (milieu/dieren) politie, brandweer, rijkswaterstaat en provincie Gelderland, hoogwerkerbedrijf Busser, riooltechniek van der Velden en de reddingsbrigade.

Daarnaast heeft de DAN contact met verschillende sponsors (zie de pagina Sponsors & hulp). Tussen de DAN en alle bovengenoemde bedrijven en instellingen is sprake van symbiose: een samenwerking waarbij beide organisaties voordeel hebben.

Bestuurssamenstelling
• Voorzitter: Conrad Savy
• Bestuurslid: Niels Leijdekkers
• Directeur: Henny van Straaten

Beleidsplannen, financiële verantwoording, jaarverslagen, etc.
Zie de pagina Verantwoording