Werkgroep  Educatie

Deze werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zowel op de ambulance, dierenverzorging als op de centrale werkzaam zijn. Het is een werkgroep die zich in de komende tijd verder zal ontwikkelen.

Zo wordt er in de komende tijd gewerkt aan educatief spelmateriaal, zoals een kwartet – en memory spel. Een spel dat in relatie staat tot ons werk voor en met dieren.

Op dit moment kunnen wij een Powerpointpresentatie op school verzorgen. Wij beschikken over een presentatie voor groep 1,2 en 3 en 3 t/m 8.
Scholen kunnen ons aanbod vinden in het planningsprogramma natuuronderwijs, middels het NME platform. Hier kan men zoeken in het aanbod: Nijmegen-gastles-dieren.

Maar heeft u een bijzondere vraag of idee, waar wij als werkgroep iets in kunnen betekenen, dan kunt u dat altijd aan ons voorleggen, door een email te sturen naar: ambulance@dierenambulancenijmegen.nl

Voor de werkgroep staat voorlichting aan kinderen over zorg aan – en belangstelling voor dieren centraal.

Download hier de kleurplaat van Dierenambulance Nijmegen.