Deze week zijn er weer 18 egeltjes uitgezet! Zo te zien waren ze zeer geïntrigeerd door alle interessante geuren in het bos.

Eerder kregen we de vraag of egels die in de winter worden uitgezet zich nog wel kunnen redden. Dit is een goede vraag, dus hier willen we graag even op in gaan.

Het is voor ons heel belangrijk dat de egels die wij verzorgen bij uitzetting geen lagere overlevingskans hebben dan wilde egels. De egels die bij ons binnenkomen hebben zo’n lage overlevingskans dat het echt nodig is dat ze bij ons behandeld worden, maar er zitten wel nadelen aan dit soort ‘gevangenschap’. De diertjes ervaren namelijk stress door uit hun eigen omgeving te worden gehaald en in vreemde hokken te zitten. En hoe langer ze uit hun eigen omgeving weg zijn, hoe meer hun natuurlijke gedrag verandert en hoe groter de shock is wanneer ze weer in de natuur worden uitgezet. Bij jonge egels verkleinen we het verschil door ze eerst aan de natuur te laten wennen in onze buitenverblijven, maar toch is het om deze redenen belangrijk om hun verblijf bij ons zo kort mogelijk te laten duren.

In een Brits onderzoek uit 2019 hebben onderzoekers gekeken naar de overlevingskans, het nestgedrag en het gewichtsverlies van wilde egels en verzorgde egels die tijdens de winter waren uitgezet. Binnen 150 dagen na hun vrijlating is er geen verschil gevonden en bleken gerehabiliteerde egels zich in deze periode dus net zo goed te kunnen redden als hun soortgenoten.

Aangezien er dus voordelen zitten aan het zo snel mogelijk vrijlaten van egels en ze geen slechtere overlevingskansen lijken te hebben dan andere, wilde egels, kiezen wij ervoor ze uit te zetten zodra ze weer gezond zijn.

Geen zorgen om deze sterke egeltjes dus!

Bron: Yarnell, R.W., Surgey, J., Grogan, A. et al. (2019). Should rehabilitated hedgehogs be released in winter? A comparison of survival, nest use and weight change in wild and rescued animals. Eur J Wildl Res, 65, 6. https://lnkd.in/eakC7D7H