ree

Dit zien wij helaas best vaak dat een ree zich ‘vastloopt’ in een hek. Samen met de jachtopzichter hebben wij het dier voorzichting kunnen bevrijden.  De ree is uiteindelijk toch uit zijn lijden verlost.

ree 1