Naam
Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen en omstreken (DAN)

Fiscaalnummer
008910182

Bankrekening nummers
NL67 INGB 0000 2595 50
NL65 RABO 0119 4000 65

Contactgegevens
Thijmstraat 121, 6531 CP
024-3562580 (kantooruren)
info@dierenambulancenijmegen.nl

www.dierenambulancenijmegen.nl

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Conrad Savy
  • Bestuurslid: Niels Leijdekkers
  • Directeur: Henny van Straaten

Over de DAN

Inleiding

Per sectie wordt aandacht besteed aan doelstellingen en taken, de huidige situatie, knelpunten, jaarplanning, begroting en betrokken personen. De bijlagen zijn per sectie apart bijgevoegd.

Oprichting

De Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) is eind 1985 tot stand gekomen vanuit een particulier initiatief en is opgericht als een ideële organisatie zonder winstoogmerk. De DAN is georganiseerd binnen het juridisch verband van een stichting. Als voorbeeld voor de DAN dienden de dierenambulance in Eindhoven en de dierenambulances in de Verenigde Staten; de oprichters hadden geconstateerd dat bepaalde diersoorten tussen wal en schip vielen voor wat betreft de hulpverlening. Dit was de reden om een dierenambulance in Nijmegen te beginnen.

Mission statement

Op basis van ideële en maatschappelijke motieven biedt de DAN hulp aan alle in nood verkerende dieren, in welke situatie dan ook. Tevens creëert zij voor mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Mens én dier staan centraal binnen de DAN.

De DAN is een organisatie die autonoom is en te allen tijde wil blijven, om slagvaardig te zijn in een turbulente omgeving, waardoor ze niet afhankelijk wordt van deze omgeving. Wel staat samenwerking met andere organisaties en instanties hoog in haar vaandel.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de DAN betreft het vervoeren en tijdelijk verzorgen van zieke dieren en zwerfdieren en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van haar doelstelling verzorgt de DAN activiteiten.
Zie: Activiteiten van de DAN

Netwerken in de maatschappelijke omgeving

De DAN heeft in haar werkgebied een spilfunctie in het dierwelzijnsbeleid. Dat betekent, dat de organisatie niet alleen nauw samenwerkt met Gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten, de dierenartsen, dierentehuis de Mère te Balgoij, landelijke opsporingsdienst vermiste en gevonden huisdieren stichting Amivedi, landelijke inspectiedienst, de NVWA, huisdierencrematorium Amadeus, staatsbosbeheer, jachtopzichters, diverse opvangadressen, maar ook met de (milieu/dieren) politie, brandweer, rijkswaterstaat en provincie Gelderland, hoogwerkerbedrijf Busser, riooltechniek van der Velden en de reddingsbrigade.

Daarnaast heeft de DAN contact met verschillende sponsors (zie op onze website onder kopje Sponsors en andere hulp). Tussen de DAN en alle bovengenoemde bedrijven en instellingen is sprake van symbiose: een samenwerking waarbij beide organisaties voordeel hebben.

Beloningsbeleid

Bestuur

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door de stichting worden vergoed.

Directie

Sinds 1 februari 2020 is Henny van Straaten op basis van een jaarcontract als directeur aangesteld. Zijn contract is per 1 februari 2021 met een jaar verlengd.

Personeel

De Dierenambulance Nijmegen e.o. heeft op dit moment zeven betaalde medewerkers in dienst, samen 3,4 FTE.

Beleidsplan 2019

Beleidsplan 2019

Verslag uitgeoefende activiteiten

Over 2018 is er door de DAN geen jaarverslag opgemaakt. Het maken van een jaarverslag pakken we weer op met het jaarverslag over 2019.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2020

Dierenambulance Nijmegen

Thijmstraat 121
6531 CP Nijmegen

Hulp nodig?
Bel de hulplijn (24/7)
Hulplijn: 024 355 02 22

Informatie nodig?
Bel de informatielijn (kantooruren)
Informatielijn: 024 356 25 80
Of mail ons voor informatie:
info@dierenambulancenijmegen.nl

Werkgebied

Vermist & Gevonden

Ik zoek een baasje

Steun de DAN

Word Vrijwilliger

Nieuws

  • 24/7 Bereikbaar

  • Sinds 1985

  • Zonder Winstoogmerk

  • Betrokken & Betrouwbaar

  • Hulp aan dieren