Er is, volgens omstanders, moedwillig op overstekende ganzen ingereden. Wij treffen een “een slachtveld” aan.