Deze vos liep zich vast in een hekwerk. Hij bleek een open botbreuk te hebben, de jachtopzichter heeft hem uit zijn lijden verlost.