DAN activiteiten

Activiteiten van de DAN | Dierenambulance Nijmegen e.o.

De stichting Dierenambulance Nijmegen (DAN) helpt individuele dieren in nood. Gemotiveerde vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor de hulpverlening. Voor de directe hulpverlening beschikt de DAN over vier ambulances en de daarbij behorende hulpmiddelen (EHBO-materiaal, vangmiddelen enz.), een rubberboot en een paardentrailer. Daarnaast heeft de DAN diverse opvang- en revalidatiefaciliteiten, waaronder een vogelasiel en een opvang kleine zoogdieren. De coördinatie van de hulpverlening gebeurt vanuit de basispost in Nijmegen

HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN

gansDe DAN probeert het betrokken dier zo snel mogelijk te helpen.  Het dier wordt ter plaatse geholpen en/of naar de dierenarts vervoerd.

VERVOER VAN HUISDIEREN

De DAN vervoert uw huisdier zo nodig naar dierenarts of pension. U zorgt voor een afspraak met de betrokken instantie, de DAN zorgt dat uw dier op tijd op de afspraak aanwezig is. Uiteraard is vervoer naar huis bij de prijs inbegrepen.

HULP AAN DIEREN IN NOOD

Elk dier dat hulpbehoevend is, kan rekenen op de DAN. EHBO, opvang, revalidatie, dierenarts, grootbrengen en uitzetten behoren tot de mogelijkheden. Als er geen enkele kans bestaat op herstel zal de dierenarts het dier euthanaseren.

OVERLEDEN HUISDIEREN

Indien gewenst zorgt de DAN voor de verdere afwikkeling van het overleden dier. Zo kan uw huisdier, naar keuze van de eigenaar, door de DAN worden vervoerd naar het dichtstbijzijnde crematorium of een dierenbegraafplaats.

WERKGEBIED

Tot het werkgebied van de DAN behoren de volgende gemeenten: Nijmegen, Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Mook en Millingen aan de Rijn.

Voor de gemeente West Maas en Waal en Wijchen kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming Maasland op het nummer 088-8113410.

Meer info over het DAN -werkgebied en de gebieden om ons werkgebied klik hier

KOSTEN

Kosten voor het vervoer van uw huisdier binnen en buiten het DAN-werkgebied vind u hier. Bel voor nadere informatie ons infonummer 024-3562580.  Kosten van hulpverlening aan wilde dieren komen in veel gevallen voor rekening van de DAN.

ZWERFDIEREN

De DAN is voor de gemeente Nijmegen, Beuningen, Beek Ubbergen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Mook, en Millingen aan de Rijn officieel het centrale meldpunt voor gevonden en vermiste huisdieren. De DAN houdt hiervan een registratie bij. Een gevonden huisdier is een ‘gevonden voorwerp’. De bovenstaande gemeentes hebben besloten dat niet meer de politie deze taak van registratie uitvoert, maar de DAN. Dit houdt in, dat indien een inwoner in Nijmegen, Beuningen, Druten, Beek-Ubbergen, Gennep, Groesbeek, Heumen, Mook, Millingen aan de Rijn een huisdier vindt, dit aan de DAN zal moeten melden. Mocht u toch bij de politie zwerfdieren melden, of andere gevallen waar dieren bij betrokken zijn, dan verwijst de politie u direct door naar de DAN. Samen met het dierenasiel zal zo spoedig mogelijk de eigenaar opgespoord worden.

De volgende afspraken zijn voor u van belang:

 • In Nijmegen, Beuningen, Beek-Ubbergen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Mook en Millingen aan de Rijn kunt u rechtstreeks contact opnemen met de DAN. Voor de omliggende gemeentes belt u de locale Dierenambulance, voor een overzicht klik hier.
 • Schakel de DAN ogenblikkelijk in als het om een gewond dier gaat.
 • Is het dier niet meer in leven, bel dan de DAN; deze haalt het dier op of geeft u dan het juiste advies, afhankelijk van de gemeentelijke regelgeving.

De DAN houdt een systeem bij van gevonden en vermiste huisdieren. De gevonden en vermiste huisdieren worden zo snel mogelijk op de website van de DAN, www.dierenambulancenijmegen.nl geplaatst onder de kop “huisdier gevonden/vermist”.

Voor informatie over vermiste huisdieren kunt u altijd bellen met 024 – 3550222 of kijk op de site van de DAN www.dierenambulancenijmegen.nl en op de site van Dierentehuis De Mère www.mere.nl .

Ook na kantooruren mag u altijd contact opnemen indien u een zwerfdier aantreft, of als u uw hond, kat of ander huisdier vermist. Bel dan ons alarmnummer 024-3550222. Is de vermissing langer dan 12 uur dan verzoeken wij u vriendelijk de volgende dag te bellen.

Zwerfdieren worden zoveel mogelijk ondergebracht bij gespecialiseerde asielen en opvangcentra. Voor honden en katten is dat Dierentehuis De Mère in Balgoy.

Vogels, kleine zoogdieren, exoten en reptielen vinden onderdak in de eigen opvang van de DAN. De DAN heeft voor zwerfkonijnen een speciale konijnenopvang. Mocht u er over denken een konijn als huisdier te nemen, neem dan contact op met ons voor advies of om een ‘zwerver’ een thuis te geven. De mannelijke konijnen worden op kosten van de DAN gecastreerd. Voor alle konijnen vragen wij een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte dierenartskosten (alle konijnen krijgen een eerste enting, mannetjes worden gecastreerd).

Overleden zwerfdieren blijven twee weken aanwezig in de koelcel op het DAN – terrein, in vakantietijd wat langer. Zo is identificatie en afscheid nemen mogelijk.

INHEEMSE DIEREN

Alle inheemse beschermde dieren, zoals kleine zoogdieren en vogels, worden door de DAN zelf opgevangen. Daartoe zijn de door het ministerie van EL&I vereiste vergunningen bij de DAN aanwezig. De DAN is op 11 april 2008 aangenomen als lid bij het VOND (Vereniging Opvang Niet-gedomesticeerde Dieren).

VOORLICHTING
De DAN geeft zo veel mogelijk telefonisch advies. Zinvolle hulp aan dieren wordt op kritische wijze, in onderling overleg, beoordeeld of de DAN verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

Ook wordt, indien mogelijk, via media en internet informatie verschaft over de verzorging en leefwijze van inheemse diersoorten. Advies, bijvoorbeeld ten aanzien van het zoveel mogelijk met rust laten van jonge vogels, maakt een belangrijk deel uit van de dagelijkse werkzaamheden.

EDUCATIE
In samenwerking met het Milieu Educatie Centrum Nijmegen heeft de DAN een aantal lespakketten ontwikkeld voor leerlingen in het basisonderwijs. Deze pakketten zijn aangepast op de verschillende leeftijden. Centraal daarbij staat een respectvolle omgang met dieren. De dienstverlening van de DAN is als een symbool van respect voor de dieren in onze directe omgeving, of dat nu binnen- of buitenshuis is.

De DAN probeert een voorbeeldfunctie in te nemen als het gaat om respectvol omgaan met dieren. Want wanneer is hulp direct geboden en wanneer helpt de natuur zichzelf? Wat is zorg voor dieren en wanneer is die zorg ongewenst? In plaats van de bezoeken aan basisscholen ontvangen wij, in samenwerking met het MEC, de basisschoolleerlingen in ons voorlichtingscentrum.

CALAMITEITEN EN RAMPEN
De DAN is sinds juni 2004 opgenomen in het Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Overstroming en Dijkdoorbraak Dijkring Ooijpolder van de Brandweer Gelderland Zuid. Per 1 oktober 2005 zijn wij in de gemeentes Nijmegen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Millingen aan de Rijn, Beek-Ubbergen, Groesbeek, Heumen en Wijchen opgenomen in het rampenbestrijdingsplan (via een waakvlamovereenkomst) als coördinatiepunt voor hulp en advies bij evacuatie van (huis)dieren.

DIERENZORG
In en om Nijmegen zijn meerdere organisaties actief op het gebied van dierenwelzijn. Onderstaand overzicht kan u behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste instantie.

 • U vindt een hulpbehoevend dier: u belt de DAN voor hulp of informatie: 024-3550222.
 • U wilt informatie over een dier in de natuur: de DAN kan u helpen of verwijzen, kijk ook op www.dierenambulancenijmegen.nl;
 • U vindt een zwerfdier: u belt de DAN.
 • Uw huisdier wordt vermist: u belt de DAN. Wij zetten zo snel mogelijk uw vermiste dier op onze website www.dierenambulancenijmegen.nl. U kunt ook nog contact opnemen met Dierentehuis De Mère 024- 6414982 in Balgoy (maandag – vrijdag 13.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur)
 • U wilt medische hulp voor uw huisdier: u neemt eerst contact op met uw eigen dierenarts. Als uw eigen dierenarts aangesloten is bij het OND (Onderlinge Nijmeegse Dierenartsen), volgt automatisch een doorverwijzing naar een algemeen noodnummer. Voor vervoer naar de praktijk kunt u de DAN inschakelen.
 • Uw huisdier is overleden: bij sommige gemeentes kunt u het dier (voor destructie) afgeven bij het gemeentelijk depot. De DAN komt desgewenst het overleden dier ophalen, tevens kan de DAN helpen bij het regelen van crematie of begrafenis. Hier zijn uiteraard kosten aan verbonden.
 • U wilt een huisdier aanschaffen: in de verschillende opvangcentra zitten heel veel dieren te popelen om een nieuw tehuis te vinden. Kijkt u voor honden en katten eens bij Dierentehuis De Mère 024-6414982.
 • Voor konijnen, volière vogels en kleine knaagdieren kunt u terecht bij de DAN.
 • U zoekt vervoer voor uw huisdier: u belt de DAN voor een afspraak.
 • U constateert dierenmishandeling: bel 144
 • U ondervindt overlast van dieren: u belt met uw gemeente,  Bureau Toezicht of de DAN.
Schuiven naar boven