Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze verdubbelingsactie in september. Met uw steun hebben we in totaal 1.417 EUR opgehaald. Doordat dit bedrag verdubbeld wordt door Stichting Dierenlot, levert dit een bedrag op van 2.834 EUR wat direct gebruikt zal worden voor hulp aan de dieren!