Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze verdubbelingsactie in september. Met uw steun hebben we in totaal € 1.417,- opgehaald. Doordat dit bedrag verdubbeld wordt door Stichting Dierenlot, levert dit een bedrag op van € 2.834,- wat direct gebruikt zal worden voor hulp aan de dieren!