Vogelasiel

Vogelasiel| Dierenambulance Nijmegen e.o.

 

Je kent het wel, je wandelt door het park of door het bos, kijkt om je heen en geniet van de dieren die er leven. Een mooi stukje van de natuur waar wij mensen relatief makkelijk van kunnen genieten.

Daar waar wij kunnen genieten van de dieren in de natuur vormen we zelf helaas vaak een bedreiging voor de dieren. Jammer genoeg komen veel van deze dieren vaak in de problemen door menselijk toedoen. Neem bijvoorbeeld de jonge vogels; het is voorjaar, het gaat weer kriebelen, de tuin moet weer gedaan worden, laten we beginnen met het snoeien van de bomen in de tuin. Echter wat blijkt: die mooie uit de kluit gewassen boom is de habitat van het duivenkoppel dat ieder jaar hun nest in dezelfde boom maakt. Door de verstoring van het snoeien komen ouders niet meer terug. De jonge vogeltjes worden wees, krijgen geen ouderzorg meer en raken verzwakt. Dan komt de vogelopvang in beeld: hier worden de verweesde vogels door de vrijwilligers verzorgd.

Niet iedereen mag zomaar inheemse, wilde dieren verzorgen. Je moet een ontheffing hebben en als opvang voldoen aan de eisen in een door het Ministerie voorgeschreven Kwaliteitsprotocol. Het is dus wettelijk niet toegestaan als particulier een inheems, wild dier op te vangen, hoe goed bedoeld ook. Als particulier zorg je goed voor het dier door de Dierenambulance of een opvangcentrum te bellen en de door hen gegeven adviezen op te volgen. Soms bestaat de zorg dan uit tijdelijk observeren en soms uit opname in een gespecialiseerde opvang.

Als wij gebeld worden voor een wild dier dat in de problemen is geraakt, zien we vaak dat particulieren met alle goede bedoelingen eerst zelf hebben geprobeerd het dier op te vangen. Dit levert dikwijls problemen op: vaak gaat dit even goed, totdat het dier te tam wordt en niet terug kan in zijn natuurlijke omgeving. Het dier blijft bij huis en zorgt voor overlast of zelfs voor gevaar. Een goede opvang van een inheems dier bestaat voor het dier uit zo min mogelijk contact met de mens, de juiste voeding en een geschikte huisvesting. Maar ook is het van belang dat het dier zo goed mogelijk wordt voorbereid op zijn/haar terugkeer naar de natuur.

Inheemse, wilde dieren zijn niet gewend aan mensen, al helemaal niet aan het gevoerd worden door ons mensen. Dit alles veroorzaakt stress bij die dieren. Teveel stress is slecht voor het welzijn van het dier. Wereldwijd worden er een aantal uitgangspunten voor dierenwelzijn gehanteerd, de zogenaamde vijf vrijheden van Brambell.

Deze vijf vrijheden van Brambell zijn opgesteld door de commissie Brambell in 1966:

  • Vrij van honger, dorst of onjuiste voeding
  • Vrij van thermaal en fysiek ongerief
  • Vrij van pijn, verwonding of ziekte
  • Vrij van angst en chronische stress
  • Vrij om soorteigen gedrag te uiten

De opvang en de daarbij behorende zorg voor inheemse, wilde dieren is een vak apart, het vraagt kennis en ervaring. In onze opvang staan gemotiveerde vrijwilligers klaar voor de dieren.

Daarbij is het van belang goed samen te werken met collega-opvangcentra. Ontwikkelingen op het gebied van het opvangen van inheemse, niet-gedomesticeerde dieren gaan snel. Mede hierom is in 2014 de ‘Belangen Vereniging voor Vogelopvangcentra’ opgericht. Deze vereniging biedt een platform voor opvangcentra om van elkaars expertise en ervaringen gebruik te maken. Dit zorgt ervoor dat we elkaar als opvangcentra scherp houden. Zo blijven we innoveren om het dierenwelzijn van ieder individueel dier zo optimaal mogelijk te houden.

Schuiven naar boven