Kleine zoogdieren

Opvang kleine zoogdieren| Dierenambulance Nijmegen e.o.

De grootste groep dieren die binnen de DAN onder deze categorie valt, zijn de egels. Dit stekelige diertje vertoont seizoensgebonden gedrag wat te merken is aan de hoeveelheid egels in de opvang. Vooral tijdens de paringstijden (in het voorjaar en najaar) stijgt het aantal, vaak jonge, egels dat hulpbehoevend is.

Jongen raken verweesd doordat het nest verstoord is of de moeder is overleden. Zonder moeder hebben ze geen kans en dan worden ze met broertjes en zusjes binnengebracht. Dierverzorgers hebben de taak deze jonge egeltjes speciale melk en pap te voeren totdat ze zelfstandig kunnen eten. Intensief, maar leuk en dankbaar werk.

Volwassen egels in nood zijn vaak slachtoffer geworden van andere dieren bijvoorbeeld hond of das, of hebben verwondingen door aan – rijdingen met auto’s of maaimachines. Andere mogelijke gevaren zijn verdrinking in tuinvijvers, vastzitten in de netten van een moestuin of gespiest worden als mensen een composthoop omkeren. Duidelijk is dat door bijvoorbeeld wegenaanleg en huizenbouw het leefgebied van de egel veel kleiner is geworden. Dit maakt ook zijn overlevingskans kleiner, wat reden is geweest om de egel op de lijst van beschermde dieren te zetten.

Onlangs werd er een gescalpeerde egel binnengebracht die geraakt was door een maaimachine. Op het eerste gezicht zien deze verwondingen er vaak vreselijk uit. Ook als er stank van afkomt, is dat geen goed teken.

De onbehandelde wond was gaan infecteren en maden krioelden onder de losgekomen huid. Na het schoonspoelen van de wond en het verwijderen van de maden werd de egel behandeld met groene leem. Dit stimuleert wondheling en werkt ook als een reinigingsmiddel: bacteriële en andere afvalstoffen worden opgezogen door de leem. Op het moment van schrijven is deze gescalpeerde egel bijna hersteld en hij kan binnenkort uitgezet worden. Hierbij wordt vooral gekeken of zijn stekelhuid voldoende hersteld is. Bij onvoldoende herstel zal de egel een te gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren.

Een andere factor waar altijd rekening mee moet worden gehouden is de winter. Afhankelijk van de temperatuur zal een egel tussen oktober en december van bladeren een nest maken waar hij minstens tot maart zal verblijven. Tijdens deze slaap is de egel soms nog wakker om te plassen en te drinken, soms zelfs om wat te eten. Egels die te zwak zijn, en zeker degenen die onvoldoende gewicht hebben, zullen hun winterslaap minder snel overleven. Om die reden overwintert een aantal egels in de opvang. Onder dagelijkse controle van de aanwezige dierverzorgers kan worden ingegrepen wanneer egels afwijkend gedrag vertonen.

Al onze dierverzorgers zetten zich met alle plezier in, maar doordat de verzorging veel tijd en moeite kost, komen we vaak handen tekort. Want naast de gezondheidscontrole, een schoon hok, vers voer en water, krijgen alle egels elke dag een schone slaapzak. Deze slaapzak, gevouwen van kranten, is een recente invoering in de dierverzorging en blijkt de ideale schuil- en slaapplaats voor de egel, zolang ze nog geregelde gezondheidscontrole nodig hebben en niet in hun uitwenverblijven kunnen. Wil je ons een handje helpen? Bekijk hier dan de instructievideo!

 

Schuiven naar boven