VEEL VOORKOMENDE HULPSITUATIES
VerkeersslachtoffersHet autoverkeer rijdt jaarlijks tenminste 2 tot 8,7 miljoen vogels dood, en is hiermee de belangrijkste oorzaak van 'onnatuurlijke' vogelsterfte in Nederland (in ons land broeden elk jaar naar schatting 7 tot 12 miljoen vogels, direct na het broedseizoen zijn het er 21 tot 36 miljoen).Zo wordt van de totale populatie kerkuilen jaarlijks 3 tot 24 % doodgereden.

Van de zoogdieren zijn egels de bekendste verkeersslachtoffers. Op zoek naar voedsel steken ze over op allerlei wegen, waar ze een aanrijding meestal niet overleven.
Katten worden vooral binnen de bebouwde kom veelvuldig aangereden. Deze dieren blijven niet lang liggen omdat er meteen door mensen over gebeld wordt. Dat geldt zeker ook voor honden. Bij een doodgereden hond is vrijwel altijd een eigenaar aanwezig.
Jaarlijks worden er zo'n vierhonderd dassen doodgereden. Ook reeŽn moeten vaak wegen, die hun leefgebied doorkruisen, oversteken en worden vaak aangereden.


Kadavers langs de buitenwegen worden veelal opgeruimd door eksters en kraaien. Onder deze vogels vallen relatief weinig slachtoffers, omdat ze zich vooral 's morgens vroeg tegoed doen aan de verkeersslachtoffers. Als het drukker wordt trekken ze zich terug in de weilanden.In de stad vallen veel slachtoffers onder de kokmeeuwen, de merels en de eenden (de laatsten vooral in het voorjaar).Niet alle vogels lopen een even grote kans om verkeersslachtoffer te worden; soorten die relatief slecht vliegen, moeilijk opstijgen, weinig wendbaar zijn of laag wegvliegen (meeuwen) zijn kwetsbaarder.
De snelheid van het verkeer speelt ook een rol; de meeste vogels zijn in staat een auto die niet harder rijdt dan 40 km/u te ontwijken. Bij grotere snelheden kan de zuiging die de passerende auto's veroorzaken vogels uit balans brengen.
Bij slecht zicht (mist en schemering) en bij harde wind vallen meer slachtoffers. Vogels die 's nachts actief zijn kunnen verward of verblind raken door koplampen, die met een hoge snelheid op hen afkomen. Uilen hebben vooral tijdens het broedseizoen de gewoonte om 's nachts naar een bewegende lichtbron toe te vliegen.


Hulp aan verkeersslachtoffers

 

Dierenambulance Nijmegen, © 1997 - 2008