Auteur: Onderhoud Paginas

Geld van Dierenlot voor nieuwe dierverblijven!

De DAN bestaat inmiddels al weer ruim 30 jaar en dat betekent dat nogal wat verblijven voor dieren aan vernieuwing toe zijn.
Daarom hadden we bij Dierenlot financiële steun gevraagd tijdens hun ‘Najaarsronde 2016’ voor de aanschaf van een frettenkooi en een aantal vogelkooien voor ‘gezelschapsvogels’ en gelukkig hebben we hun steun gekregen!

Nieuwe frettenkooi met opzet

Allereerst hadden we een goede frettenkooi nodig. De DAN krijgt met enige regelmaat een fret binnen, die vaak niet direct naar een gespecialiseerde opvang kan worden doorgebracht. Tot er daar plek is, vangt de DAN de fret (tijdelijk) op. Onze beschikbare hokken waren echter te klein. Fretten hebben veel beweging nodig en zijn slimme, nieuwsgierige dieren. Dankzij Dierenlot hebben we nu een nieuwe frettenkooi kunnen aanschaffen, waarin een opvangfret meer beweging en meer omgevingsverrijking geboden kan worden. Dat verbetert hun welzijn in de opvang. Doordat de kooi uit twee compartimenten bestaat, kunnen ook vrijwilligers die bang zijn voor fretten (of voor een bijtfret) deze dieren toch goed verzorgen. Ook dit komt het welzijn van een opvangfret ten goede. Zolang er geen fret is, kan de kooi ook worden ingezet voor de tijdelijke opvang van tamme ratten (zoals op dit moment het geval is).

Nieuwe muisvrije vogelkooi wachtend op vogeltje in nood

Daarnaast had de DAN dringend een aantal grotere vogelkooien nodig voor ‘gezelschapsvogels’. De DAN had nu een aantal (te) kleine kooien aan het plafond hangen om te voorkomen dat er muizen bij kunnen. Er is namelijk een probleem geweest met muizen in de opvang. Door diervriendelijk muizengaas en een beter voer- en opslagbeleid hebben we dit probleem nu grotendeels onder controle. Echter voor de ‘gezelschapsvogels’ waren nog steeds grotere verrijdbare kooien nodig, waar de muizen niet in kunnen klimmen. Vogels zijn immers heel gevoelig voor ziekten die muizen met zich kunnen meebrengen.

Dankzij de bijdrage van Dierenlot hebben we nu vier grotere vogelkooien kunnen aanschaffen, die meer bewegingsvrijheid bieden aan de op te vangen vogels. De schuine rand aan de onderkant van dit type vogelkooien voorkomt, dat er muizen bij de vogels of hun voer kunnen komen. Dit betekent een hoger dierenwelzijn. Daarnaast zijn de kooien verrijdbaar en daardoor flexibel inzetbaar, Hierdoor kunnen we de kooien naar behoefte in de quarantaine of in het opvanggedeelte (of nog elders) neerzetten.  Soms zitten er immers veel vogels in de quarantaine en heb je daar kooien nodig, en daarna kunnen ze met kooi en al naar de normale opvangruimte worden gebracht. Dit is voor de vogels minder stressvol, doordat ze niet hoeven te worden overgezet in een andere kooi. Voor onze dierverzorgers betekenen verrijdbare kooien een minimum aan lichamelijke inspanning, waardoor rugklachten kunnen worden voorkomen en hun inzet voor de dieren beter gegarandeerd blijft.

Nieuwe muisvrije vogelkooien

Zowel de fretten als de gezelschapsvogels kunnen we nu dus weer op een verantwoorde wijze opvangen. Dank, Dierenlot!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Sponsoring door Dierenlot!

De DAN heeft in 2015 meer dan 4600 dieren geholpen! Dat betreft zowel in het wild levende dieren als gezelschapsdieren en hobbydieren. Per jaar worden er bijna 7000 ritten uitgevoerd. Het is niet raar dat bij zulk intensief gebruik materialen verslijten. Daarom hadden we Dierenlot om financiële steun gevraagd tijdens hun ‘Zomerronde 2016’ voor de aanschaf van nieuwe materialen en gelukkig hebben we hun steun gekregen! Allereerst hadden we dringend schildpadverblijven nodig. Regelmatig krijgt de DAN namelijk (vaak gedumpte) waterschildpadden binnen. Als gedurende de eerste 14 dagen geen eigenaar komt opdagen, brengen wij ze naar een gespecialiseerd opvangcentrum. Vroeger werden schildpadden in een buitenvijver opgevangen, maar dat is eigenlijk niet geschikt voor deze exoten. Voor die eerste 14 dagen hadden wij dus geen goede faciliteiten. Dankzij Dierenlot hebben we nu stevige kunststof bakken kunnen kopen met filterpompen inclusief UVC-licht en warmtelampen, zodat wij de schildpadden een warme plek met schoon water kunnen bieden. Een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan!

Maar daar hield het nog niet mee op…

In de dierenambulances waren twee van onze chipreaders en de draadkooien aan vervanging toe. Verder voldeden onze vangnetten niet meer: die waren versleten (en soms te klein) en wilden we graag door diervriendelijke netten vervangen. Ook die vraag om geld voor nieuwe werd gehonoreerd door Dierenlot. Dus we werken nu weer met goede materialen. Dank , Dierenlot!

Draadkooien
Chipreaders
Vangnetten
Vangnetten
Vangnetten met een zachte rand
Kunststof bakken voor de waterschildpadden
Eco-aquariumfilters met UVC-lampen
Warmtelampen
Een waterschildpad in zijn nieuwe verblijf

Bewaren Bewaren

 

Bewaren

Dank voor uw inzet en bijdrage

Wij danken alle collectanten voor hun grote inzet de afgelopen week. De opbrengst, tot nu toe, bijna € 4000,- !!

Tijdens het collecteren in de stad kwamen spontaan een aantal “dieren” ons helpen.

U kunt alle foto’s, die deze dag in Nijmegen gemaakt zijn door  Reinout de Vlaming  van FotoFurNL, bekijken op:

RDV_7891

22565416920_1941c1b80222753332285_f7ee10a41d22753330305_f4806b61b722753327125_4c40e46cc022753327535_2dbc48e50b_n

22753328585_38c2134361

Zwanen Staddijk Nijmegen

20151102_161134 2Even een update met betrekking tot de gewonde zwaan op de Staddijk. onze medewerkers zijn vanmorgen de dagelijkse “check up” gaan doen en zagen dat de jonge zwaan die met zijn vleugel in visdraad verstrikt is, gewoon met zijn ouders rond zwom. Hij kan nog vliegen en goed zwemmen.
Hij is niet verzwakt, wat maakt dat zij hem nu niet kunnen vangen.

Vanmiddag kwam er wederom een melding dat er een zwaan (ook op de Staddijk) op de kant zat met een gestrekte vleugel die hij niet meer kon gebruiken.
Onze medewerkers zijn ter plaatste gegaan en hebben na een eerste vang poging de brandweer ingeschakeld. Zij hebben een team gereed gemaakt om te water te gaan en de zwaan in te sluiten. Echter is de zwaan nog te snel om hem te pakken.
Er wordt nu een plan gemaakt hoe wij deze zwaan kunnen vangen èn helpen.

Helpt U mee!

Wij zoeken voor Nijmegen nog collectanten!

Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) houdt dit jaar van 25 tot en met 31 oktober, haar jaarlijkse collecte in de gemeente Nijmegen. Omdat we als organisatie een datum aangewezen krijgen van de gemeente en we rekening moeten houden met landelijke collecteweken valt dit jaar de collecteweek van de DAN helaas een aantal weken na de collecte van de dierenbescherming. Wij hopen toch dat U ons, en onze dieren, wilt steunen.

De DAN is al 30 jaar een onafhankelijke stichting die geen subsidie ontvangt, en afhankelijk is van sponsoring en giften. Huisvesting en voeding van dieren, onderhoud en verzekering van gebouwen, ambulances en medewerkers zijn kosten waar je niet omheen kunt. Voor verleende diensten aan gemeentes, zoals het ophalen van zwerfdieren waarvan de eigenaar op dat moment nog die bekend is, krijgt de DAN wel een vergoeding. Toch heeft de DAN daar niet voldoende aan. Wettelijk zijn de gemeenten niet verplicht alle dierenhulp te vergoeden, maar gelukkig steunt de gemeente Nijmegen ons voor een zeer groot gedeelte hierin.

Maar de bunzing of vos die naar een speciale opvang gebracht moet worden, de vaak lange opvang en herplaatsing van voor de deur neer gezette ratten en konijnen, en de lange intensive verzorging van vele beschermde vogels en egels, die meestal door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen, kosten naast de inzet van veel vrijwilligers natuurlijk geld.

Wij hopen dat u als collectant de DAN hiermee kunt en wilt steunen.

Hebt u een paar uur beschikbaar in de week van 25 oktober tot en met 31 oktober en wilt U ons, en dus de dieren helpen, dan hopen wij dat u dit aan ons kenbaar maakt.

U kunt bellen naar 024-3550222 of mailen naar info@dierenambulancenijmegen.nl .

Bever gespot

Deze bever zat al een tijdje, volgens de melder, erg stil op dezelfde plek. Na overleg met SBB is de dienstdoende ploeg een kijkje gaan nemen. Bij aankomst bleek er gelukkig niets aan de hand te zijn en verdween de bever weer rustig in het natuurgebied.

Schuiven naar boven